CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

Trăng Đen sinh hoạt online và offline. Chúng tôi nghiên cứu, thảo luận chuyên sâu và thực hành các chiến dịch Truyền thông Xã hội với tiêu chí:
Go to Trung thực

Trung thực

Không có chỗ cho sự gian dối tại Trăng Đen. Chúng tôi nỗ lực trung thực với khách hàng, đối tác và quan trọng nhất là trung thực với chính bản thân mình.

Go to Giản dị

Giản dị

Trăng Đen đi vào bản chất, không màu mè, hình thức, khoa trương. Chúng tôi tin rằng giản dị tạo lợi thế cho tổ chức và tối ưu chi phí cho khách hàng, đối tác.

Go to Khác biệt

Khác biệt

Luôn là chính mình và luôn khác biệt. Sự khác biệt ấy là để tạo màu sắc riêng cho Trăng Đen, không phải để làm vui lòng bất cứ ai. Vui lòng không yêu cầu chúng tôi hoạt động theo luật chơi của người khác.

Hợp tác với chúng tôi

Luôn hướng tới mang lợi ích tốt nhất cho khách hàng

NHỮNG DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

1. Đào tạo
Thiết kế những chương trình đào tạo theo nhu cầu của cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội,…

2. Tư vấn
Mang đến những giải pháp sáng tạo giải quyết vấn đề khách hàng đang gặp phải.

3. Truyền thông
Triển khai các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội và các kênh thông tin đại chúng.

  • theo nhu cầu của cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội

  • Đưa ra giải pháp, lập kế hoạch triển khai

  • Trên mạng xã hội và truyền thông đại chúng

  • Đây là mảng mạnh nhất của Trăng Đen

4 thành viên nòng cốt

800 thành viên được phê duyệt - 2600 thành viên chờ gia nhập

Nguyễn Ngọc Long

Người sáng lập

Hạ Hồng Việt

Sáng tạo nội dung

Huyên Cosy

Phát triển cộng đồng

Toàn Lương

Công nghệ

Một vài cảm nhận

Từ hơn 10.000 học viên, khách hàng, đối tác đã đặt niềm tin vào Trăng Đen

Thông báo mới